Giá bạc đang kiểm tra lại - Phân tích - 30-10-2020


Economy analysis


Giá bạc bật tăng trở lại để kiểm tra lại mức 23,60 đã bị phá vỡ trước đó, đi kèm với việc mất ngẫu nhiên theo động lượng tích cực và chạm đến vùng quá mua, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm, mục tiêu chủ yếu là mức 22,13.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới được hỗ trợ bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc vi phạm 23,60 sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá đạt được mức tăng thêm đạt 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,60 và kháng cự 24,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm