USDCAD chạm mục tiêu - Phân tích - 30-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cố gắng chạm vào mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.3362, đối mặt với ngưỡng kháng cự vững chắc tại đó để phục hồi theo hướng giảm và hướng tới kiểm tra tiềm năng đối với cơ sở hỗ trợ được hình thành ở mức 1.3240 sau khi phá vỡ nó trước đó, nhận thấy rằng stochastic đã loại bỏ tiêu cực của nó để tiếp cận các khu vực quá bán, hỗ trợ cơ hội tăng trở lại để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong ngày, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3362 là bắt buộc để xác nhận việc mở rộng sóng tăng về phía 1.3500, theo sau là 1.3612, trong khi việc phá vỡ 1.3240 thể hiện yếu tố tiêu cực sẽ tác động lên giá để quay trở lại đường giảm chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3240 và kháng cự 1.3390.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng