USDJPY nỗ lực tích cực - Phân tích - 30-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng đường EMA50 tạo thành hàng rào kháng cự vững chắc chống lại những nỗ lực tích cực, để đẩy giá giảm trở lại, được thúc đẩy bởi sự tiêu cực xuất hiện rõ ràng trên stochastic.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 105,20, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 103,65 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 103,60 và kháng cự 105,00

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm