USDJPY bắt đầu giảm - Phân tích - 14-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY được giao dịch với sự tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để kiểm tra đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ, bắt đầu từ hôm nay với xu hướng giảm gợi ý để tiếp tục xu hướng giảm, được hỗ trợ bởi tín hiệu tiêu cực xuất hiện rõ ràng trên stochastic, chờ đợi để đi đầu Hướng tới 106,44 là mục tiêu chính đầu tiên.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ cho tổng quan giảm giá của mình được điều chỉnh bởi sự ổn định giá dưới 107,68, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ mức mục tiêu sẽ mở rộng làn sóng giảm để đạt 105,20 trên cơ sở ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 106,40 và kháng cự 107,70

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish