Phân tích cuối ngày đối với Dầu thô 29-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giảm mạnh để đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 36,10 và phá vỡ nó để nằm dưới mức đó, điều này hỗ trợ cho việc tiếp tục xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo kéo dài đến 34,30, trong khi giữ ở dưới 36,10 thể hiện điều kiện ban đầu để tiếp tục giảm dự kiến.