Phân tích cuối ngày cho EURUSD 29-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã phá vỡ mạnh mức 1.1720 để mở đường tiếp tục xu hướng giảm điều chỉnh, làm cho xu hướng giảm chiếm ưu thế trong các phiên sắp tới, mở đường để hướng tới 1.1540 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 1,1720.