Microsoft vi phạm đường xu hướng tăng chính -Analysis- 29-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Microsoft đã giảm 4,96% trong phiên trước, vi phạm đường xu hướng tăng chính trong trung hạn, đồng thời xâm phạm hỗ trợ của SMA 50 ngày, làm tăng gấp đôi áp lực.

Do đó, chúng tôi dự kiến ​​sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến mức hỗ trợ quan trọng là 190,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm