Nvidia chịu áp lực tiêu cực - Phân tích - 29-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Nvidia đã giảm 5,75% trong phiên trước, vi phạm đường xu hướng giảm trung hạn chính, đồng thời vượt qua ngưỡng hỗ trợ của đường SMA 50 ngày, làm tăng gấp đôi áp lực.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng nhiều khoản lỗ hơn đối với cổ phiếu, nhắm mục tiêu hỗ trợ quan trọng là 468,18, miễn là nó giữ dưới 526,41.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm