PayPal tiếp tục xu hướng điều chỉnh đi xuống - Phân tích - 29-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của PayPal Holdings (PYPL) đã giảm 4,05% trong phiên trước khi rũ bỏ sự hỗ trợ của đường SMA 50 ngày và khiến cổ phiếu chịu áp lực tiêu cực, đồng thời vượt qua sự hỗ trợ của đường xu hướng tăng trung hạn chính .

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến mức hỗ trợ chính là 171.30, với điều kiện là mức kháng cự 201.13 được giữ nguyên.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm