Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 29-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cố gắng phá vỡ mức 38,80 một cách mạnh mẽ để tiếp cận ngưỡng 38,00 đô la hiện tại, để hỗ trợ kỳ vọng đạt được mức giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới, chờ hướng tới mức 36,36 thể hiện mục tiêu tiêu cực tiếp theo của chúng tôi.

Đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng giảm giá được đề xuất, sóng này sẽ vẫn hợp lệ với điều kiện giá ổn định dưới 39,25 và quan trọng nhất là dưới 40,23.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 40,23.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm