Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 29-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tiêu cực mạnh mới để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi là 36,10 và chúng tôi kỳ vọng sẽ phá vỡ mức này và mở đường để mở rộng sóng giảm trong ngắn hạn, để đạt mục tiêu tiếp theo là 34,30.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn chiếm ưu thế trong giao dịch sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc giữ dưới mức 39,35 là rất quan trọng để đạt được các mục tiêu này.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 35,50 và kháng cự 38,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm giá