Cập nhật giữa trưa cho Silver 29-10-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục giao dịch tiêu cực sau khi kiểm tra lại mức 23,60, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong các phiên sắp tới và con đường mở ra để truy cập mức 22,13 như một trạm tiêu cực tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng sự tiếp tục của xu hướng giảm sóng phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 23,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,60 và kháng cự 24,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm