Cập nhật giữa trưa cho Vàng 29-10-2020


Economy analysis


Giá vàng bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực mới sau khi tăng nhẹ mà nó đã chứng kiến ​​vào sáng nay, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động trong phần còn lại của ngày, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, chờ kiểm tra mức 1860,90 như một mục tiêu chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ nó sẽ kéo dài sóng giảm đến 1794,85 như một trạm tiêu cực tiếp theo, trong khi giữ dưới mức 1901,80 thể hiện điều kiện quan trọng để tiếp tục giảm dự kiến.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1860.00 và kháng cự 1900.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm