Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 29-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã cố gắng phá vỡ mức 1.3000 nhưng nó quay trở lại giao dịch dưới mức đó, vẫn bị giới hạn giữa các phím xu hướng được đại diện bởi mức kháng cự đã đề cập và mức hỗ trợ 1,2970, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục trung lập cho đến khi giá xác nhận vi phạm một trong các các mức này.

Lưu ý rằng chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1,2890 và kháng cự 1,3090.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập