Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 29-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD kiểm tra mức hỗ trợ chính 1.1720, đại diện cho một trong những chìa khóa xu hướng tiếp theo bên cạnh ngưỡng kháng cự 1.1785 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần vượt qua một trong những mức này để phát hiện điểm đến tiếp theo của nó một cách rõ ràng, điều này giúp chúng tôi tính trung lập có hiệu lực cho đến bây giờ.

Để xem lại chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1650 và kháng cự 1.1850.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập