EURJPY ghi lại mục tiêu - Phân tích - 29-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã thành công khi giảm mạnh vào ngày hôm qua, ghi mục tiêu đầu tiên ở mức 122,40 và phục hồi về phía 122,70, bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình ngẫu nhiên trên mức 50 và hoãn cuộc tấn công tiêu cực cho đến khi thu thập thêm động lượng tiêu cực.

Chúng tôi sẽ phụ thuộc vào mức 123,10 hình thành mức kháng cự bổ sung để tăng cơ hội đạt được động lượng tiêu cực để xoay sở thu thập thông tin xuống dưới đường hỗ trợ 122,40 và ghi lại nhiều mục tiêu hơn bằng cách tiến tới mức 121,90 và 121,10.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,10 đến 121,90

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm