GBPJPY ghi lại một số mục tiêu tiêu cực - Phân tích - 29-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã hình thành cuộc tấn công tiêu cực mạnh mẽ vào ngày hôm qua để vượt qua các mục tiêu đã chờ đợi và đối mặt với hỗ trợ bổ sung tại 134,88, buộc nó hình thành sự phục hồi trong xu hướng tăng điều chỉnh và ổn định gần 135,80.

rằng sự ổn định giá trong kênh giảm giá cùng với sự ổn định của đường kháng cự 136,70 xác nhận sự chuẩn bị của giá để thu thập động lượng tiêu cực, quản lý để gia hạn các nỗ lực tiêu cực cho đến khi bò xuống dưới 134,88 và đạt mục tiêu tiêu cực tiếp theo ở 133,95.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 136,60 đến 134,90

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm