Giá đồng bắt đầu giảm - Phân tích - 29-10-2020


Economy analysis


Giá đồng đã đạt được đà tiêu cực mới vào ngày hôm qua, để cố gắng ghi lại một số mục tiêu tiêu cực bằng cách đạt mức 3.0404 và xác nhận đầu hàng của nó trước sự thống trị xu hướng giảm dự kiến ​​trước đó.

Stochastic dao động liên tục gần mức 20 sẽ làm tăng áp lực tiêu cực để buộc giá giữ âm dưới 3,1300, kỳ vọng mục tiêu là 2,9500, tiếp theo là 2,9000 mức trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là từ 3,1300 đến 2,9800

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm