EURUSD cần động lực tích cực - Phân tích - 14-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã tiếp cận đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực trên đường để thử nghiệm tiềm năng đối với đường hỗ trợ của kênh này, vì giá bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, điều này có thể buộc nó phải chịu cung cấp một số xu hướng giảm giá trong các phiên sắp tới.

Nhưng nói chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trên cơ sở trong thời gian ngắn và miễn là mức 1,1270 vẫn còn nguyên, được hỗ trợ bởi EMA50 tiếp tục mang cặp từ bên dưới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở 1.1420.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1.1270 hỗ trợ và 1.1420 kháng chiến.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish