Giá bạc xác nhận sự phá vỡ - Phân tích - 29-10-2020


Economy analysis


Giá bạc xác nhận phá vỡ mức 23,60 sau khi đóng nến hàng ngày bên dưới nó, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn, mở đường để tiến tới mức 22,13, đại diện cho mục tiêu tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm 23,60 sẽ ngăn áp lực tiêu cực hiện tại và khiến giá bắt đầu nỗ lực phục hồi mà mục tiêu ban đầu là ghé thăm khu vực 25,06 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 22,60 và kháng cự 24,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm