USDCHF hoàn thành mô hình tích cực - Phân tích - 29-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cố gắng phá vỡ mức 0,9090 và giữ trên mức đó, để hoàn thành việc hình thành mô hình hai đáy xuất hiện trên biểu đồ, củng cố kỳ vọng tăng trong các phiên sắp tới, trên đường đến mức 0,9160, tiếp theo là mức 0,9190 chủ yếu .

Stochastic thoát khỏi động lượng tiêu cực của nó và tiếp cận các vùng quá bán, để hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản tích cực sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên mức 0,9090 và 0,9050 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9050 và kháng cự 0,9160.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng