Giá dầu Brent chạm mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 29-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã thành công trong việc đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 38,80 và cố gắng vượt qua nó, hỗ trợ cơ hội kéo dài sóng giảm trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng mục tiêu tiếp theo là 36,36.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn còn hiệu lực và tích cực trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc giữ dưới 40,23 là quan trọng để đạt được các mục tiêu đã chờ đợi, vì vi phạm nó sẽ ngăn đà giảm hiện tại và dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 40,23.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm