Giá dầu thô tiếp tục giảm - Phân tích - 29-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã đưa ra các giao dịch tiêu cực mạnh vào ngày hôm qua và bắt đầu nhấn vào ngưỡng 37,00, khi nó di chuyển bên trong kênh giảm giá trong ngày hỗ trợ cơ hội giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo của chúng tôi nằm ở 36,10, trong khi việc phá vỡ nó đại diện cho yếu tố tiêu cực sẽ mở rộng sóng giảm đạt 34,30 như mục tiêu tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn. cơ sở được điều chỉnh bởi sự ổn định giá dưới 39,35

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 35,50 và kháng cự 38,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm