USDCAD đạt được mức tăng mạnh - Phân tích - 29-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã kết thúc ngày hôm qua trên mức 1.3240 sau đợt phục hồi mạnh mẽ mà nó đã chứng kiến ​​trong các phiên gần đây, để chuyển hướng trong ngày lên, chờ kiểm tra 1.3362 ban đầu và như chúng tôi đã đề cập trong bản cập nhật kỹ thuật cuối cùng của mình, vi phạm mức này sẽ đẩy giá lên 1.3500, tiếp theo là 1.3612 là các trạm tích cực tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được kỳ vọng trong các phiên sắp tới, có tính đến việc phá vỡ 1.3240 và giữ ở dưới nó một lần nữa sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và tác động lên giá để tiếp tục xu hướng giảm chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3240 và kháng cự 1.3390.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng