Cập nhật: USDCAD vi phạm ngưỡng kháng cự


Economy analysis


Cặp USDCAD tăng mạnh lên để phá vỡ mức 1.3240 và tiếp cận mục tiêu tích cực dự kiến ​​cho mức vi phạm ở mức 1.3362, để gợi ý xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng điều quan trọng là phải theo dõi mức đã đề cập , vì việc vi phạm nó sẽ xác nhận sự mở rộng của sóng tăng lên đến 1.3500, tiếp theo là 1.3612 khu vực trong thời gian tới, trong khi việc giữ vững mức tăng hiện tại sẽ buộc giá giảm trở lại.