Cập nhật: Giá dầu thô tiếp tục giảm


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục giảm xuống mức cản 37,00 đô la, củng cố kỳ vọng đạt được mức giảm nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới và con đường đang mở để đạt được mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi là 36,10, mức phá vỡ nó thể hiện chìa khóa để kéo dài giá dầu lỗ để đạt 34,30 khu vực như một nhà ga chính tiếp theo.