Cập nhật: EURUSD chạm mục tiêu


Economy analysis


Cặp EURUSD đã thành công khi chạm vào mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 1,1720 và ổn định gần nó và chúng tôi cần theo dõi các giao dịch sắp tới một cách cẩn thận, vì việc phá vỡ mức này sẽ đẩy giá lên các khu vực 1,1540 như một trạm chính tiếp theo, đồng thời củng cố trên đó sẽ thúc đẩy giá bắt đầu làn sóng tăng nhắm mục tiêu đến khu vực 1.1900 ban đầu.