Cisco gia tăng sự suy giảm - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Cisco Systems (CISCO) tiếp tục giảm với mức giảm 2,12% trong phiên trước, trong bối cảnh áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày, khi nó nằm dưới ngưỡng kháng cự 38,55, tương ứng với tỷ lệ 61,8% của mức thoái lui Fibonacci cho một sóng tăng dần trong trung hạn (từ 32,39 đến 48,43), với các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi cho rằng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu hỗ trợ tiếp theo là 36,13, chiếm tỷ lệ 76,4% của các mức thoái lui tương tự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm