Phân tích cuối ngày đối với Vàng 13-07-2020


Economy analysis


giá điều quan trọng là giữ trên 1775,00 để tiếp tục tăng dự kiến.