Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 28-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã kiểm tra mức kháng cự của kênh giảm giá và bắt đầu giảm một cách bình tĩnh ngay bây giờ, để giữ cho xu hướng giảm giá hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu là 0,7000, theo sau là 0,6964 mức như các trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 0,7165 để đạt được các mục tiêu này.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7060 đến 0,7180

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá