Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 28-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã cố gắng phá vỡ mức 40,23 và đóng cửa nến bốn giờ qua dưới đó, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi một cách hiệu quả trong phần còn lại của ngày, mở đường để tiến tới mức 38,80 đại diện cho mức tiếp theo của chúng tôi Trạm tiêu cực, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng giảm yêu cầu giữ dưới 40,23 và quan trọng nhất là dưới 41,35.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 39,00 hỗ trợ và 41,35 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm