Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 28-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tiêu cực mới tấn công mức 38,10 và cố gắng giữ dưới mức đó, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi rằng mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 36,10, lưu ý rằng đường EMA50 hỗ trợ mức giảm dự kiến, sẽ vẫn hợp lệ với điều kiện giá ổn định dưới 39,35.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 37,00 và kháng cự 40,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm