Cập nhật giữa trưa cho Silver 28-10-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy một số xu hướng giảm nhẹ cho thấy đầu giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mục tiêu ban đầu là mức 23,60, chờ phá vỡ mức này để xác nhận mở rộng sóng giảm về phía 22,13 như mục tiêu tiếp theo, để giữ tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi trừ khi phá vỡ mức 25,06 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 23,60 và mức kháng cự 25,06.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm