Cập nhật giữa trưa cho Vàng 28-10-2020


Economy analysis


Giá vàng bắt đầu nhấn vào mức 1901,80, chờ phá vỡ mức này để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, điều này có động cơ tiêu cực thông qua stochastic, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đạt 1860,90, trong khi sự tiếp tục của Sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định của giá dưới 1912.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1890.00 và kháng cự 1920.00.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm