Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 28-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực mới tấn công 1.3000 và hướng tới kiểm tra tiềm năng đến mức hỗ trợ chính 1.2970, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc tiếp tục giảm và phá vỡ mức cuối cùng sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và nhấn khi giá chuyển sang giảm, trong khi giá cần giao dịch trên 1.3000 lần nữa để xác nhận tiếp tục xu hướng tăng mà mục tiêu đầu tiên của nó nằm ở 1.3225.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay nằm giữa hỗ trợ 1.2960 và kháng cự 1.3140.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng