EURGBP dao động trong kênh tăng giá - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Cặp EURGBP mất đà tích cực do suy giảm ngẫu nhiên dưới mức 50, để hoãn cuộc tấn công tăng giá và bắt đầu hình thành dao động tiêu cực tạm thời và thông báo đạt mức trung bình động 55 tại 0,9013.

Lưu ý rằng sự ổn định giá trong kênh tăng giá phụ thuộc vào sự ổn định của đường hỗ trợ 0,8960 cho phép chúng tôi chờ đợi để thu thập động lượng tích cực và quản lý để làm mới nỗ lực tăng giá để ghi lại nhiều mục tiêu bằng cách tiến tới mức 0,9110 và 0,9185.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9000 đến 0,9110

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng

< div>