EURJPY quay trở lại đường giảm giá - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã hình thành cuộc tấn công tiêu cực mạnh vào ngày hôm qua, thu thập thông tin dưới đường hỗ trợ 123,40, nhận thấy chịu nhiều tổn thất khi đạt mức 122,75, trong khi tiếp tục dao động dưới 123,45 xác nhận rằng họ chuẩn bị nhắm mục tiêu các mức tiêu cực hơn, tiếp tục chờ đợi để đạt đến mức 122,40, trong khi vượt qua nó có thể mở rộng giao dịch lên 121,15 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,10 đến 122,40

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm