GBPJPY bắt đầu giảm - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã xác nhận sự đầu hàng của nó trước sự thống trị của xu hướng giảm bằng cách di chuyển ra khỏi ngưỡng kháng cự của kênh giảm tại 137,00 ngày hôm nay, nhận thấy rằng sự bắt đầu hình thành sóng tiêu cực khi đạt tới 135,95.

Ngoài ra, nỗ lực ngẫu nhiên để thu thập thông tin về các khu vực quá bán hỗ trợ tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi, để tiếp tục chờ đợi để ghi lại các mục tiêu bổ sung có thể bắt đầu ở mức 135,60 sau đó là mức 134,90.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là giữa 136,60 và 135,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm