Phân tích cuối ngày cho EURUSD 13-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã tăng mạnh để tiếp tục theo dõi mức tăng chính của nó, tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi tại 1.1420, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động cho các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm mức mục tiêu sẽ mở rộng mức tăng của cặp đối với cơ sở ngắn hạn, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 1,1270 và giữ dưới mức đó.