Giá đồng cần phá vỡ đường trung bình động - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Giá đồng đã không thành công trong việc ghi nhận các mục tiêu tiêu cực mới bị ảnh hưởng bởi sự ổn định của đường trung bình động 55 gần mức 3.0800, tạo thành hỗ trợ bổ sung chống lại các giao dịch giảm giá, lưu ý rằng việc tiếp tục đóng cửa tiêu cực dưới ngưỡng kháng cự 3.1730 hỗ trợ sự thống trị của xu hướng giảm xu hướng trong giai đoạn sắp tới.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi để thu thập động lượng tiêu cực cần thiết để phá vỡ mức hỗ trợ hiện tại, sau đó chờ ghi lại các mục tiêu tiêu cực mới có thể mở rộng đến 2.9800 và 2,9000 mức.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1200 đến 2,9800

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm