Không có tin tức nào về AUDUSD - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD không cho thấy bất kỳ động thái mạnh nào trong các phiên trước đó, để duy trì ổn định dưới ngưỡng kháng cự của kênh giảm, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7165, trong khi các mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi nằm ở mức 0,7000, tiếp theo là 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7060 và 0,7180

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Giảm