Giá dầu Brent tiếp tục giảm - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã kiểm tra mức kháng cự quan trọng 41,35 vào ngày hôm qua và giữ ổn định dưới mức đó, phục hồi trở lại rõ ràng và bắt đầu kiểm tra đường hỗ trợ 40,23 ngay bây giờ, nhận thấy rằng stochastic cung cấp các tín hiệu tiêu cực mà chúng tôi đang chờ đợi để thúc đẩy giá phá vỡ hỗ trợ đã đề cập và mở đường để mở rộng sóng giảm trong các phiên sắp tới, vì mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là 38,80.

Do đó, chúng tôi sẽ giữ tổng quan về xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn Cơ sở kỳ hạn được điều kiện bởi sự ổn định giá dưới 41,35.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 41,35.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm