Giá bạc dưới đường trung bình động - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Giá bạc lắng xuống dưới đường EMA50 tiếp tục tạo thành áp lực tiêu cực đối với giá, chờ tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra mức 23,60, nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ mức này sẽ đẩy giá đến 22,13 như một trạm tiêu cực tiếp theo.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động trong ngày trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 25,06 và giữ với mức đóng cửa hàng ngày cao hơn nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,60 và kháng cự 25,06.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm