Giá vàng mất đà - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Giá vàng dao động quanh đường EMA50, nhận thấy rằng stochastic đã đánh mất động lượng tích cực để cho thấy các tín hiệu tiêu cực ngay bây giờ, điều này thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, điều này phụ thuộc vào sự ổn định của giá bên dưới ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, chủ yếu chờ hướng đến các khu vực 1860,90.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi mức giảm âm ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm 1912,00 sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá đạt được mức tăng mới trong ngày mà mục tiêu thử nghiệm mức 1934,86 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1890,00 và kháng cự 1920,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm