USDCAD kiểm tra hỗ trợ chính - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã kiểm tra mức hỗ trợ chính 1.3140 mà không quản lý để phá vỡ nó, để cho thấy một số xu hướng tăng giá bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên, chờ tiếp tục các nỗ lực tiêu cực để phá vỡ hỗ trợ đã đề cập và xác nhận việc hướng tới các mục tiêu tiêu cực của chúng tôi bắt đầu ở mức 1.3035 theo sau trước 1.2960.

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới trừ khi chúng tôi chứng kiến ​​mức vi phạm rõ ràng đến 1.3240 và giữ ở trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3110 và kháng cự 1.3240.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm