USDJPY bắt đầu tiêu cực - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY mở đầu giao dịch hôm nay với xu hướng giảm giá mới để tiếp cận ngưỡng 104,00, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn, và con đường đang mở để đạt được mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi là 103,65.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng giảm giá được đề xuất, sóng này sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 105,20 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 103,50 và kháng cự 104,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm