Starbucks tăng trong bối cảnh áp lực tiêu cực - Phân tích - 13-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Starbucks đã tăng 0,98% trong phiên cuối cùng trong bối cảnh áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày, với các tín hiệu tiêu cực từ chỉ báo RSI trong khi bị tổn thương khi thoát khỏi kênh giá tăng dần hướng dẫn giao dịch ngắn hạn gần đây.

Do đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ giảm và nhắm mục tiêu hỗ trợ của 65,73, với điều kiện là 72,17 giữ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish