GBPUSD cần động lực tích cực - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã cung cấp các giao dịch tích cực sau khi kiểm tra mức 1.3000 ngày hôm qua, cho thấy một số xu hướng giảm nhẹ hiện bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ đợi để có đủ động lực tích cực để đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 1.3225 tiếp theo là các mức 1.3300 là các trạm chính tiếp theo.

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong ngày và trong ngắn hạn trừ khi chúng tôi chứng kiến ​​mức phá vỡ rõ ràng đến 1.3000, sau đó là 1,2970 mức và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1,2960 và mức kháng cự 1,3140.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng