EURUSD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kết thúc ngày hôm qua với sự tiêu cực mạnh mẽ để phá vỡ mức 1.1805 và giảm xuống dưới mức đó, khiến giá chịu áp lực tiêu cực nhiều hơn dự kiến ​​trong ngày, nhắm mục tiêu kiểm tra mức 1.1720 trước khi cố gắng quay trở lại tăng trở lại.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, có cân nhắc rằng việc vi phạm 1.1845 sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và khiến giá tiếp tục xu hướng tăng trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1700 và kháng cự 1.1845.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm