Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 27-10-2020


Economy analysis


Giá dầu thô giao dịch với mức độ tích cực rõ ràng là vượt qua mức 39,35 và cố gắng giữ trên mức đó, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì đóng nến hàng ngày trên mức này sẽ đẩy giá đạt được nhiều mức tăng hơn trong ngày và hướng tới mức 41,70 khu vực ban đầu, trong khi giá cần giao dịch dưới 39,35 một lần nữa để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 36,10